Vergoeding behandeling t/m dec 2020

Gecontracteerde zorg t/m december 2020

De behandelingen van Allergologie Centrum Arnhem/Velp zijn gecontracteerd door onderstaande zorgverzekeraars. Zij hebben met ons afspraken gemaakt over kwaliteit, patiëntveiligheid en kosten van de zorg. Nota's worden rechtstreeks ingediend en afgewikkeld door uw zorgverzekeraar.
MenzisVGZZilveren KruisCZCareSQ

Let op een eventuele verrekening met het verplicht en vrijwillig eigen risico. In sommige gevallen betaalt u daarnaast nog een eigen bijdrage.
Waarschuwing:
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld dat per 1 januari 2018 telefonische consulten en consultaties per email geregistreerd worden. Overleg via email of telefoon kan met ingang van 2018 als consult gerekend worden. Dit kan invloed hebben op de nota.
 

Passanten

Voor patiënten die bij ons behandeld worden en niet verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar, geldt het zogenaamde restitutiesysteem. We verwijzen hiervoor naar onze passantentabel.
 

Diagnose-behandelcombinatie

Meer informatie met betrekking tot het declaratiesysteem en vergoedingen vind u op onderstaande websites:
Voor overige informatie verwijzen we u naar de website van De Nederlandse Zorgautoriteit ( www.nza.nl ). Daar vindt u ook informatie over de geldende tarieven.
Voor een indicatie van de tarieven in onze praktijk kunt u de passantentabel raadplegen. Let op: het is een indicatie; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij verzekerde zorgt hangt het uiteindelijke tarief af van de afspraken met uw zorgverzekeraar.
Voor vragen over vergoedingen (en evt. eigen risico) van onze nota’s verzoeken we contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Vragen over de kosten van uw behandeling kunt u per email onder vermelding van naam en geboortedatum aan ons stellen.

N.B. Uw eerste afspraak is het begin van een zorgtraject. Ook als dit bezoek uw enige afspraak is ontvangt u een rekening van ons.