Preferentiebeleid geneesmiddelenvergoeding

Sinds 2013 hanteren veel zorgverzekeraars een preferentiebeleid qua geneesmiddelenvergoeding. In dat kader worden sommige merkgeneesmiddelen niet zonder meer vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Veel zorgverzekeraars geven aan dat op specifieke indicatie en met een getekende medische verklaring van de arts en wanneer er geen geschikte alternatieven zijn, er een uitzondering gemaakt kan worden voor de levering en vergoeding van merk medicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om aangetoonde allergie / overgevoeligheid voor componenten (zoals vulmiddelen of kleurstoffen) van het generieke geneesmiddel.
Om een dergelijke allergie / overgevoeligheid te bewijzen (volgens hiervoor geldende richtlijnen) is klinisch provocatie onderzoek nodig met minstens 2 dagopnames (placebo gecontroleerde provocaties).
Wij worden de afgelopen maanden regelmatig benaderd door mensen die ons vragen om een dergelijke medische verklaring wegens vermoeden op allergie / overgevoeligheid voor (componenten van) generieke medicatie.
Wij kunnen een dergelijke verklaring niet afgeven mits er een daadwerkelijke allergie of overgevoeligheid is aangetoond met provocatie onderzoek.
Voor nader overleg met betrekking tot dergelijke medische verklaringen dient u zich te wenden tot uw zorgverzekeraar.