Passantentarief

Navolgende informatie is niet van toepassing voor mensen die verzekerd zijn bij een door het Allergologie Centrum Arnhem/Velp gecontracteerde zorgverzekeraar.
Voor patiënten die bij ons behandeld worden en niet verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar, geldt het zogenaamde passantentarief. Dat betekent in de meeste gevallen dat u onze nota zelf krijgt toegestuurd.
Het is vervolgens afhankelijk van uw zorgpolis (naast de basisverzekering zijn er veel soorten aanvullende dekkingen) of u de nota geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.
Bij aanvullende vragen of problemen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en/of uw verzekeringspolis goed door te lezen.
 
Voor overige informatie verwijzen we u naar de website van De Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).
 

Prijslijst passantentarieven

Voor wie is de prijslijst bestemd?
De prijzen op deze prijslijst gelden voor:
  1. Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee Allergologie Centrum Arnhem/Velp geen contract heeft afgesloten.
  2. Niet verzekerde patiënten.
  3. Patiënten die wel verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar, maar er voor kiezen de nota zelf te voldoen.
  4. Gemoedsbezwaarden.
  5. Patiënten die in het buitenland verzekerd zijn.
Deze prijzen worden passantentarieven genoemd.
 
Wanneer u naar de Allergologie Centrum Arnhem/Velp verwezen wordt en u valt verzekeringstechnisch onder een van de bovenvermelde categorieën, dan adviseren wij u om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar  voor overleg over al of niet geheel of gedeeltelijk vergoeding van onze nota.

Passantenprijslijst Allergologie Centrum Arnhem/Velp m.i.v. 1 januari 2017

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaalprijs
15D220 990026006 Een of meerdere injecties (maximaal 2 testen - vervolg contact) bij allergologie € 438.53
15D222 990026008 Een of meerdere injecties (meer dan 2 testen - vervolg contact) bij allergologie € 1,038.06
15D224 990026010 Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 479.91
15D227 990026013 Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 667.04
15D228 990026014 Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 701.96
15D231 990026017 Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - vervolg contact) bij allergologie € 498.74
15D232 990026018 Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliiekbezoeken - vervolgcontact) bij allergologie € 523.20
15D233 990026019 Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - vervolg contact) bij allergologie € 540.95
15D234 990026021 Maximaal 2 testen (consult op de polikliniek - eerste contact) bij allergologie € 383.72
15D235 990026023 Maximaal 2 testen (consult op de polikliniek - vervolg contact) bij allergologie € 224.65

Passantenprijslijst Allergologie Praktijk Arnhem m.i.v. 1 januari 2016

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaalprijs
15D220 990026006 Een of meerdere injecties (maximaal 2 testen - vervolg contact) bij allergologie € 438.53
15D222 990026008 Een of meerdere injecties (meer dan 2 testen - vervolg contact) bij allergologie € 1038,06
15D224 990026010 Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 479.91
15D227 990026013 Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 667.04
15D228 990026014 Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 701.96
15D231 990026017 Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - vervolg contact) bij allergologie € 498.74
15D232 990026018 Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliiekbezoeken - vervolgcontact) bij allergologie € 523.20
15D233 990026019 Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - vervolg contact) bij allergologie € 540.95
15D234 990026021 Maximaal 2 testen (consult op de polikliniek - eerste contact) bij allergologie € 383.72
15D235 990026023 Maximaal 2 testen (consult op de polikliniek - vervolg contact) bij allergologie € 224.65
 

Passantenprijslijst Allergologie Praktijk Arnhem m.i.v. 1 januari 2015

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaalprijs
15D220 990026006 Een of meerdere injecties (maximaal 2 testen - vervolg contact) bij allergologie € 452.08
15D222 990026008 Een of meerdere injecties (meer dan 2 testen - vervolg contact) bij allergologie € 984.60
15D224 990026010 Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 720.51
15D227 990026013 Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 616.07
15D228 990026014 Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - eerste contact) bij allergologie € 786.51
15D231 990026017 Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - vervolg contact) bij allergologie € 453.40
15D232 990026018 Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliiekbezoeken - vervolgcontact) bij allergologie € 475.64
15D233 990026019 Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - vervolg contact) bij allergologie € 491.77
15D234 990026021 Maximaal 2 testen (consult op de polikliniek - eerste contact) bij allergologie € 348.84
15D235 990026023 Maximaal 2 testen (consult op de polikliniek - vervolg contact) bij allergologie € 204.23