Welke stappen kunt u ondernemen bij een klacht?

  1. Probeer eerst samen met de behandelend arts van het Allergologie Centrum het probleem op te lossen. Wij stellen het op prijs wanneer wij de gelegenheid krijgen de klachten met u te bespreken. Wanneer wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.
    Het indienen van een klacht kan via het klachtenformulier. Deze kunt u hier downloaden en mailen naar mt@allergologie.nl of opsturen naar Allergologie Centrum Arnhem/Velp, President Kennedylaan 100, 6883 AZ Velp. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken te behandelen.
  2. Komen we er samen niet uit, dan is de tweede stap dat u contact opneemt met de klachtenfunctionaris Mr. M. G. de Poorter.
  3. Indien daarna nog problemen overblijven, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie (ZKN) en De geschillencommissie Zorg.