Passantentarief

Navolgende informatie is niet van toepassing voor mensen die verzekerd zijn bij een door het Allergologie Centrum Arnhem/Velp gecontracteerde zorgverzekeraar.
Voor patiënten die bij ons behandeld worden en niet verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar, geldt het zogenaamde passantentarief. Dat betekent in de meeste gevallen dat u onze nota zelf krijgt toegestuurd.
Het is vervolgens afhankelijk van uw zorgpolis (naast de basisverzekering zijn er veel soorten aanvullende dekkingen) of u de nota geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.
Bij aanvullende vragen of problemen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en/of uw verzekeringspolis goed door te lezen.
 
Voor overige informatie verwijzen we u naar de website van De Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).
 

Prijslijst passantentarieven

Voor wie is de prijslijst bestemd?
De prijzen op deze prijslijst gelden voor:
  1. Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee Allergologie Centrum Arnhem/Velp geen contract heeft afgesloten.
  2. Niet verzekerde patiënten.
  3. Patiënten die wel verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar, maar er voor kiezen de nota zelf te voldoen.
  4. Gemoedsbezwaarden.
  5. Patiënten die in het buitenland verzekerd zijn.
Deze prijzen worden passantentarieven genoemd.

Wanneer u naar de Allergologie Centrum Arnhem/Velp verwezen wordt en u valt verzekeringstechnisch onder een van de bovenvermelde categorieën, dan adviseren wij u om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar  voor overleg over al of niet geheel of gedeeltelijk vergoeding van onze nota.
 

Passantenprijslijst Allergologie Centrum Arnhem/Velp m.i.v. 1 januari 2020

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaalprijs
15D218
990026004
Dagbehandeling met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 738.00
15D219
990026005
Dagbehandeling met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 888.70
15D220 990026006
Een of meerdere injecties met maximaal 2 testen tijdens vervolg contact bij allergie
€ 775.59
15D221
990026007
Dagbehandeling met een of meer injecties met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 1,530.41
15D222 990026008
Een of meerdere injecties met meer dan 2 testen tijdens vervolg contact bij allergie
€ 1,168.50
15D224 990026010
Maximaal 2 testen met meer dan twee polikliniekbezoeken / consultatie op afstand bij allergie
€ 705.75
15D227 990026013
Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken / consultatie op afstand bij allergie
€ 714.00
15D228 990026014
Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken / consultatie op afstand bij allergie
€ 806.34
15D231 990026017
Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken / consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 501.24
15D232 990026018
Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken / consultatie op afstand tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 561.09
15D233 990026019
Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken / consultatie op afstand tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 625.61
15D234 990026021
1 of 2 polikliniekbezoeken / consultaties op afstand en maximaal 2 testen bij allergie
€ 490.00
15D235 990026023
1 of 2 polikliniekbezoeken / consultaties op afstand en maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie
€ 365.75
 
Tarieven van voorgaande jaren zijn hier te vinden.