Informatieve links

 • Anafylaxis.nl - Kennis en informatiecentrum ernstige allergische reacties (anafylaxie of anafylaxis)
 • SBB - Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport
 • Zorginstituut Nederland - Een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.
 • Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid (DAVO) - De leden van Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid hebben een eigen praktijk als zelfstandig gevestigd diëtist.
 • European Academy of Allergology and Clinical Immunology - European Academy of Allergology and Clinical Immunology, a non-profit society dedicated to the advancement of education in allergy and clinical immunology.
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie - Een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houden met allergologie.
 • Nederlandse Zorg Autoriteit - De Nederlandse Zorgautoriteit, een onafhankelijke toezichthouder op de zorg, vaststeller van regels, budgetten en tarieven voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd. Hier kunt u oa de DBC tarieven per specialisme inzien.
 • Federatie van Medisch Specialisten - De beroepsvereniging voor en door medisch specialisten.
 • PollenNieuws.nl
 • Rijksoverheid - Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ambitie om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken.
 • Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem - De VMCE behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem.
 • Voedingscentrum.nl - De autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.
 • Voedselallergie.nl - Een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid.
 • World Allergy Organization - The WAO is an international organization whose members consist of regional and national allergology and clinical immunology societies from around the world.
 • Zelfstandige Particuliere Klinieken Nederland - Brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland - Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van de ondernemingen die in Nederland zorgverekeringen aanbieden.