Provocatie Onderzoek

PATIËNTENINFORMATIE POLIKLINIEK ALLERGOLOGIE
Januari 2016

Inleiding

Klinische provocaties zijn soms nodig of wenselijk bij diagnostiek van overgevoeligheid/allergie. Klinische provocaties worden slechts in enkele centra in Nederland uitgevoerd. U bent vanuit de Allergologie Praktijk Arnhem/Velp verwezen naar het Radboud UMC (allergie SU van de kno afdeling). 

Bij provocatie onderzoek wordt u, meestal gedurende een dagdeel, opgenomen op het dagbehandelcentrum (CDB) van het Radboud UMC in Nijmegen. Tijdens deze opname zult u geneesmiddelen toegediend krijgen of voedingsmiddelen tot u nemen onder supervisie van een arts en een verpleegkundige.

Hieronder volgt meer informatie over de procedure. Voor aanvullende vragen kunt u ook nog bij ons terecht.

Doel van de test

Er zijn een aantal redenen voor provocatie onderzoek.
Allereerst om uit te sluiten of aan te tonen dat iemand een klinisch relevante allergie heeft.  Sommige mensen kunnen namelijk over een bepaalde allergie heen groeien. Het is belangrijk om dit te weten.
Soms is het bepalen van een drempelwaarde het doel; proberen te ontdekken of iemand een bepaalde hoeveelheid van een medicijn of voedingsmiddel wel kan verdragen.
Als laatste is er vaak angst om thuis te starten met een medicijn of een voedingsmiddel wat door ons, op basis van het eerdere allergie onderzoek (bloedtest/huidtest) veilig wordt geacht voor u. U kunt dit medicijn of voedingsmiddel dan voor het eerst in een veilige omgeving gebruiken.

Provocatie

Er zijn verschillende vormen van provocatie.
 • Een open provocatie. Hierbij wordt het verdachte voedingsmiddel of medicijn in zijn (natuurlijke) vorm in oplopende doseringen, met tussenpozen van ongeveer een kwartier tot een half uur toegediend aan de patiënt en wordt er gecontroleerd of er klachten optreden.
 • Een enkelblinde provocatie betekent dat de patiënt niet weet welk medicijn of welk voedingsmiddel toegediend wordt. De behandelaar weet dat wel.
 • Bij een dubbelblinde placebogecontroleerde provocatie zijn er twee verschillende onderzoeksdagen, waarbij zowel de patiënt als de arts/verpleegkundige niet weet wat toegediend wordt (placebo of medicijn/voedingsmiddel). Op de ene dag krijgt u het verdachte medicijn of voedingsmiddel toegediend en op de andere dag een placebo. 
  1. De medicijnen worden op recept voorgeschreven door de arts.
  2. De voedingsmiddelen mag u zelf meenemen.
  3. Bij een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatie zorgt de gespecialiseerde diëtiste dat de voedingsmiddelen op een gestandaardiseerde manier wordt voorbereid.

Hoe verloopt het provocatie onderzoek?

Zodra u bent aangemeld voor provocatie onderzoek wordt binnen een aantal weken telefonisch contact met u opgenomen door onze provocatie arts (werkzaam in de Allergologie Praktijk in Arnhem en in het Radboud UMC).
 • U krijgt informatie over de provocatie en kunt eventuele vragen stellen.
 • De secretaresse van onze afdeling (KNO) van het Radboud UMC neemt daarna contact met u op om een datum (of een aantal data) af te spreken.
 • U ontvangt een bevestigingsbrief met de afgesproken datum/data en een routebeschrijving naar de afdeling waar het onderzoek zal plaatsvinden (het CDB, route 798, te bereiken via de hoofdingang).
 • U wordt verzocht om drie dagen voor het onderzoek te stoppen met het gebruik van allergie tabletten (antihistaminica). Soms is het nodig om te stoppen met andere medicijnen, dat zal de arts van tevoren met u bespreken.
 • Als er (voor het provocatie onderzoek plaatsvindt) iets verandert in uw gezondheid of met de medicijnen die u gebruikt dient u contact op te nemen met de secretaresse (tel nr. 024‐3610397).
 • Op de dag van de provocatie wordt u om 13:00 uur op de afdeling verwacht.
 • Een verpleegkundige zal bij u de bloeddruk en de hartslag meten en u mag blazen in een peakflowmeter (een apparaat waarmee het aantal uitgeblazen liters lucht wordt gemeten).
 • Als deze metingen goed zijn dat wordt er een waaknaald geplaatst. Dit is een toegang tot de bloedbaan die we nodig hebben om zo nodig medicijnen toe te dienen.
 • De provocatie arts en de physician assistant dienen het verdachte voedingsmiddel of medicijn toe.
 • Het is belangrijk dat u alle klachten die u heeft direct meldt aan de arts of de physician assistent; dan kunnen we u onderzoeken en beoordelen of het verantwoord is om door te gaan of dat er moet worden gestaakt met de behandeling.
 • Tijdens het provocatie onderzoek kunt u last krijgen van de huid, maag en darmen, van de luchtwegen of wijzigingen in bloeddruk.
 • Het is daarom belangrijk dat u tijdens het onderzoek de afdeling niet verlaat en bijvoorbeeld ons op de hoogte stelt als u naar het toilet gaat.
 • Dr. Jansen, de allergoloog, komt in de loop van de middag langs om eventuele vragen over de verdere behandeling te beantwoorden.
 • Het onderzoek zal meestal omstreeks 16:30 uur zijn afgerond.