Anafylaxie

Anafylaxie (meestal anafylactische reactie genoemd) is een medische term voor een snelle systemische overgevoeligheidsreactie. Meestal wordt een dergelijke recatie veroorzaakt door allergie. Anafylaxie treedt op wanneer iemand wordt blootgesteld aan een prikkel waarvoor de persoon in kwestie overgevoelig (meestal allergisch) is. Er zijn veel stoffen die als allergeen kunnen werken. Zelfs kleine hoeveelheden van het allergeen kunnen al een potentieel levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken. Anafylaxie kan optreden na eten van het allergeen, maar ook na inademing ervan, na huidcontact of een injectie ermee. De meest ernstige vorm van anafylaxie (de anafylactische shock) kan in zeldzame gevallen tot de dood leiden als er niet meteen wordt behandeld.
Indien u meer informatie wenst over de klachten, de diagnose, het behandelplan, of de adrenalinepen, bezoek dan www.voedselallergie.nl of www.anafylaxis.nl.

Handel Snel!

Een anafylactische reactie is een medische noodsituatie. Elke seconde telt!
Wanneer u bekend bent als risico patient dan dient u goed voorbereid te zijn op zo’n mogelijke reactie. Want dan verliest u geen kostbare tijd. En kunt u levensreddend handelen!

Wat moet u doen bij anafylaxie?

Gebruik zelf de adrenalinepen, of:
 • Leg de patiënt neer (liefst met benen omhoog), maak zo nodig de luchtweg vrij en gebruik de adrenalinepen.
 • Bel 112; leg uit dat het om een ernstige allergische reactie gaat en dat misschien meer adrenaline nodig is. De patiënt moet zo snel mogelijk met een ambulance naar het ziekenhuis voor verdere behandeling (ga vooral niet zelf rijden!)
 • Stel zo nodig de familie op de hoogte
 • Ook bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding kan de adrenalinepen worden gebruikt

Praktische tips

Het risico op een anafylactische reactie zult u moeten inpassen in uw dagelijks leven. Hoe beter u bent voorbereid, hoe groter de kans dat u of uw kind het leven wordt gered. Op basis van ervaringen van veel mensen met anafylaxie geven we u onderstaande tips.

Tips

Overleg met uw arts over het gebruik van adrenaline, als dat nog niet is gebeurd. Adrenaline is de eerste aangewezen behandeling bij anafylaxie.
 • Leer de symptomen van anafylaxie heel goed zelf te herkennen. En zorg dat u precies weet wat u moet doen als het gebeurt.
 • Oefen meerdere keren met een oefenpen het gebruik van de auto-injector. Bij de apotheek kunt u een oefenpen aanschaffen. Zo verliest u geen kostbare tijd met het lezen van de instructie.
 • Leg aan alle betrokkenen in uw omgeving uit hoe zij anafylaxie kunnen herkennen én hoe zij zo nodig moeten handelen. Denk aan kinderopvang, schoolleiding, vrienden, collega’s enzovoorts. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast.
 • Draag áltijd uw adrenalinepen bij u. Uw kind kunt u een speciaal tasje geven voor medicijnen.
 • Bel 112 direct nadat u de adrenalinenpen heeft gebruikt. Lees meer over hoe te handelen bij acute situaties.
 • Evalueer met uw arts de anafylactische reactie. Ga samen na hoe dit heeft kunnen gebeuren en werk een plan uit om herhaling te voorkomen
 • Vervang uw adrenalinepen tijdig. Laat hem niet tot na de vervaldatum verlopen. Zo bent u altijd voorbereid op een volgende reactie.

Niet doen

Probeer niet uit tot hoever u gaat reageren. Maar behandel snel de symptomen!
 • Rij niet (met uw kind) naar de eerste hulp, maar bel 112!
 • Ga er niet vanuit dat de reactie over is als de symptomen minder erg worden. Er kan een tweede reactie optreden binnen 4 uur na het verdwijnen van de eerste symptomen. Zorg dat u (of uw kind) minstens 4 uur onder medische observatie komt
Bron: www.voedselallergie.nl