Allergologie Centrum Arnhem/Velp wordt Rijnstate Allergiecentrum

Per 1 januari 2021 starten Rijnstate en Allergologie Centrum Arnhem/Velp een nieuw regionaal multidisciplinair allergie centrum: Het Rijnstate Allergiecentrum. Allergologie Centrum Arnhem/Velp gaat daarbij op in het Rijnstate Allergiecentrum. Hiermee willen we de expertises bundelen en uitbouwen met als doel de patiëntzorg nog verder te verbeteren.
Het Rijnstate Allergiecentrum is gespecialiseerd in alle type allergische aandoeningen en overgevoeligheden zoals hooikoorts, astma, geneesmiddelallergie, voedselallergie, wespengifallergie en beroepsallergie.
Voor u als patiënt van Allergologie Centrum Arnhem/Velp verandert er praktisch gezien niet veel. Met name de praktijklocatie blijft in ziekenhuis Rijnstate Velp, zoals u dat gewend was.

Zorg op een hoog niveau

In het Rijnstate Allergiecentrum leveren wij zorg op een hoog expertise niveau. Het is een multidisciplinair centrum met de volgende medisch specialisten: internist-allergologen, kinderarts-allergoloog, kinderartsen, KNO-artsen, dermatologen en longartsen. Zij worden ondersteund door klinisch chemici, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten en spreekuurassistenten.
Indien u bezwaar heeft dat uw medische gegevens vanuit Allergologie Centrum Arnhem / Velp overgaan naar het Rijnstate Allergiecetrum, dan laat het ons weten middels een mail naar reactie@allergologie.nl

Onderzoek en onderwijs

Naast het bieden van goede zorg heeft het Rijnstate Allergiecentrum als missie om deze zorg te verbeteren door middel van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs aan diverse zorgprofessionals. Hiermee wordt nieuwe kennis en expertise, zoals innovatieve diagnostiek en therapie, sneller beschikbaar voor patiënten in het centrum. We werken hierbij nauw samen met onderzoekers van de Wageningen Universiteit.